11 pangkat 2 = ... ?
sebelas pangkat dua = ... ?

Seperti yang sudah diketahui, pangkat bilangan adalah perkalian berulang suatu bilangan. Nilai yang sama dikali dengan nilai yang sama sebanyak jumlah nilai pangkat Misalnya 3 pangkat 3 = 3x3x3 = 27

Sehingga, 11 pangkat 2

121

Kalkulator

Gunakan kalkulator berikut jika anda membutuhkan kalkulator pangkat

Kalkulator Pangkat

Gunakan kalkulator berikut jika anda membutuhkan kalkulator pangkat 2

Kalkulator Pangkat 2