10 pangkat 3 = ... ?
sepuluh pangkat tiga = ... ?

Seperti yang sudah diketahui, pangkat bilangan adalah perkalian berulang suatu bilangan. Nilai yang sama dikali dengan nilai yang sama sebanyak jumlah nilai pangkat Misalnya 2 pangkat 2 = 2x2 = 4

Sehingga, 10 pangkat 3

1000

Kalkulator

Gunakan kalkulator berikut jika anda membutuhkan kalkulator pangkat

Kalkulator Pangkat

Gunakan kalkulator berikut jika anda membutuhkan kalkulator pangkat 3

Kalkulator Pangkat 3