5 pangkat 10 = ... ?
lima pangkat sepuluh = ... ?

Seperti yang sudah diketahui, pangkat bilangan adalah perkalian berulang suatu bilangan. Nilai yang sama dikali dengan nilai yang sama sebanyak jumlah nilai pangkat Misalnya 2 pangkat 2 = 2x2 = 4

Sehingga, 5 pangkat 10

9.765.625

Kalkulator

Gunakan kalkulator berikut jika anda membutuhkan kalkulator pangkat

Kalkulator Pangkat

Gunakan kalkulator berikut jika anda membutuhkan kalkulator pangkat 5

Kalkulator Pangkat 5